The painted ceiling of the Chodorow synagogue (17th c., reconstruction  of Bet ha-Tefutzot).The Temple of Lwow. Postcard, early 20th c.Maurycy Gottlieb.  Jews Praying in the Synagogue on Yom Kippur, 1878

קורסים אקדמיים לשנת תשע"ד

 

יידיש

מר רומן אורן 

2 שעות שבועיות בסמסטר, אוניברסיטת חיפה 

יידיש היתה השפה המדוברת של יהודי אשכנז ב-1000 השנים האחרונות. השפה הפיקה ספרות עשירה ומייצגת קולות יהודיים יחודיים כמו גם את השפעותיהן של תרבויות מקומיות בתוכן התקיימו החיים היהודיים כמו גם אידיאולוגיות בינלאומיות. מעבר לאופן הכתיבה הייחודי, ימצא החוקר גוף גדול של כתיבה עיתונאית, היסטוריוגרפית ופוליטית המשקפת את האירועים של המאות ה-19 וה-20. 

שיעורי היידיש באוניברסיטת חיפה מקנים לסטודנטים שליטה טובה בשפה כמו גם היכרות עם התרבות היידית. לצורך כך משולבת בשיעור קריאת שירה, בדיחות, פתגמים, וצפייה בסרטים. בנוסף, במהלך הקורס מקבלים חגי ישראל התייחסות כאשר אוצר מילים וביטויים רלוונטיים משולבים בלמידת השפה.   

יידיש 1 (מתחילים): הקורס מיועד לאנשים שאין להם ידע קודם ביידיש. לאורך השנה יילמד אוצר מילים בסיסי באמצעות קריאת טקסטים שונים (כולל שירה), האזנה לשירים ומטלות כתיבה. במהלך הקורס יתנסו התלמידים בשיחה.  על מנת להקנות ולאפשר את הבנתם של טקסטים ביידיש, במהלך הקורס יילמדו חוקי תחביר. 

שעות: שלישי 10:00-14:00

למידע נוסף יש לפנות למרצה מר אורן רומן: oren.roman@mail.huji.ac.il

 

סוד הקבלה, אדם וחברה: ראשית החסידות בגליציה

ד"ר רועי גולדשמידט

2 שעות שבועיות בסמסטר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הקורס יעסוק ברעיונות, בתורות ובהיבטים החברתיים של התנועה החסידית בגליציה ובוקובינה, מאמצע המאה הי"ח ועד ראשית המאה הי"ט. נעקוב אחר התנועה ששינתה במידה רבה את אופייה של יהדות מזרח אירופה, ואת פני היהדות בכלל. במהלך הקורס נעיין בספרות הדרוש של חסידים לאור מקורותיה, ונראה כיצד באים לידי ביטוי רעיונות קבליים בכתביהם של מורי החסידות. בנוסף, נעקוב אחר ההיבטים העממיים, הסיפוריים והאגדיים, קשורים לעיצוב התפילה החסידית.

למידע נוסף ניתן להסתכל בסילאבוס